Drawing Layer 1

Gri TV Nedir?

28 Şubat sadece demokrasiyi değil, ekonomiyi de sarstı

Türk siyasi tarihinde 'postmodern darbe' olarak nitelendirilen 28 Şubat 1997'deki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının üzerinden 24 yıl geçti.

+A -A
14:44 26-02-2021

Türk siyasi tarihinde 'postmodern darbe' olarak nitelendirilen 28 Şubat 1997'deki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının üzerinden 24 yıl geçti.

28 Şubat'ta demokrasinin yanı sıra ekonomi de darbe aldı. Ülke ekonomisinde onarılması zor yararlar açan darbe değerlendirmelere göre yüz milyarlarca dolarlık maliyete neden oldu.

TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu'nun 2012'de açıkladığı rapora göre;

1997-2000 döneminde sermaye kesimine 24 milyar dolarlık fazladan faiz ödemesi yapıldı,
1997-1999 döneminde faiz giderleri 5 kat, 2000 yılı dahil edildiğinde ise 9.4 kat arttı,
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen banka sayısı 1997'den 2001 krizine kadar geçen sürede 20'yi aştı,
Faiz harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranı 1997'de yüzde 5 iken 2001 yılına gelindiğinde bu oran yüzde 17 düzeyine çıktı.
28 Şubat 1997'de 122.1 lira olan dolar/TL paritesi 26 Aralık 2000 itibarıyla 5.5 kat artarak 675 liraya yükseldi,
Döviz kurundaki artış başta ara malı olmak üzere ithalatın maliyetini önemli oranda artırırken, buna paralel olarak özel sektörün dış borcuna önemli bir yük getirdi.

Yatırımlarda durgunluk, piyasalarda belirsizlik baş gösterdi...

Türkiye ekonomisi 1997'de yüzde 7.5 büyürken, 1998'i yüzde 3.1 büyümeyle kapattı.
Ekonomi 1999'da yüzde 3.4 daraldı.
Enflasyon, Şubat 1997 itibariyle yüzde 77.7 iken Aralık 1997'de yüzde 99.1'e yükseldi.
Enflasyon oranı 1999-2001 döneminde en düşük yüzde 39, en yüksek yüzde 69.7 olarak hesaplanırken, 2004'te tek haneli rakamlara geriledi.

Kaynak: AA

Paylaş:
Yorum Yap:
yorum kuralları

Önemli gelişmeleri yakından takip et