Drawing Layer 1

Gri TV Nedir?

AB sınır gücü Frontex mültecileri zorla geri mi itiyor?

+A -A
16:06 15-07-2021
Aklayanlar

Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Birimi Frontex’in mültecilere yönelik insan hakları ihlali yaptığı iddiaları bir süredir Avrupa gündemini meşgul ediyor. Yunanistan’ın kendi kara sularında bulunan sığınmacıları Türkiye’ye geri ittiği iddialarının ardından AB Yolsuzlukla Mücadele Ofisi ve AB Ombudsman Kurumu, Frontex hakkında soruşturma başlatmıştı. Ardından Frontex aleyhine Avrupa Adalet Divanı’nda davalar açıldı. Sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek Frontex’in feshedilmesini istedi. Frontex insan hakları ihlalleri ve geri itme iddialarını kabul etmiyor.

Frontex Yönetim Kurulu Başkanı:
“Dış sınırların korunması söz konusu olduğunda fikirler farklılaşabiliyor. İddia edilen tüm suistimal vakalarının soruşturulması gerekir ancak bu konu sadece siyah ve beyazın olduğu bir konu değil. İddiaları araştırmak için çalışma grubu kurduk.”

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis:
"Sığınmacıların Ege Denizi’nde zorla geri itildiğine dair iddialar, Türkiye’nin sivil toplum örgütlerini ve kaçakçılık şebekelerini kullanarak uydurduğu yeni bir strateji. Frontex ve Yunan sahil güvenliği tarafından yürütülen soruşturmalar söz konusu iddiaları teyit etmiyor. Sınır güvenliği eylemleri uluslararası hukuk ve Avrupa değerleri çerçevesinde yapıldı.”

Frontex Direktörü Fabrice Leggeri:
“AB denetçileri iç soruşturmayı tamamladı. Nihai raporda Frontex'in temel hakların ihlal edilmesine katıldığına veya bu tür ihlallerde bulunduğuna dair kanıtlara dayalı bir sonuç bulunmadı. Frontex'in temel haklarla ilgili politikaları vardır ve buna bağlı olarak çalışır. Raporda doğrudan veya dolaylı olarak bu politikaların ihlal edildiği sonucuna varılmadı.”

Frontex Sözcüsü Chris Borowski:
“Frontex'in geri itmelere müdahil olduğuna dair tüm iddiaları reddediyoruz. Frontex, en yüksek standartlara uygun şekilde sınır kontrolü uygulanması konusunda kararlı tutumunu sürdürüyor. Operasyonlarımız ve görevlilerimiz uluslararası hukuk uyarınca yasa dışı olan geri itmelere hiçbir zaman müdahil olmamıştır.”

Frontex’in resmi internet sitesinde açıkladığı geri gönderme politikası:
“Ajans, Avrupa’da kalışlarını meşrulaştırmak için tüm yasal yolları tüketen kişilerin zorunlu geri dönüşlerinde AB üye devletlerine yardımcı olur. Bu yardım, ilgili AB üyesi olmayan ülkelerin konsolosluk makamları ile yakın işbirliği içinde çalışarak, geri dönenler için seyahat belgelerinin alınmasını içerir. Ayrıca üye devlet makamları tarafından geri dönüş kararı verilen AB üyesi olmayan ülke vatandaşlarının gönüllü ayrılmaları da organize edilir. Frontex ayrıca kendi inisiyatifiyle iade operasyonları düzenler. Gerektiğinde üye devletlerde görevlendirilmek üzere geri dönüş uzmanlarından oluşan bir havuz oluşturmuştur.”

Karalayanlar

Mültecilerin açık denizde geri itildiği iddialarının ardından Frontex aleyhine kampanyalar başlatıldı. Ajansın insan hakları ihlali yaptığını savunanlar, mültecilerin denize açılmaya elverişli olmayan gemilerde tehlikeli göç yollarını kullanmaya zorladığını söylüyor.

Saving Humans Mediterranea’nın resmi internet sitesinden yayınlanan mektup:
“Frontex göçmenleri genellikle denize açılmaya elverişli olmayan gemilerde tehlikeli göç yollarını kullanmaya zorladı. Onları şiddetle karşılayarak ya da kurtarmayı reddederek denizde boğulmaya terk etti. 17 yıllık varlığı boyunca Frontex, Avrupa’nın göç eden insanlara karşı şiddet içeren politikalarının hem hevesli bir destekçisi hem de kilit uygulayıcısı olmuştur. Geçtiğimiz aylarda gazeteciler ve insan hakları grupları tarafından yürütülen bir dizi soruşturma, genellikle kamuoyunun incelemesinden saklanan Frontex'i ön plana çıkardı. Bu bağlamda Frontex reforme edilemez. Feshedilmesi gerekir.”

Frontex İptal Edilsin (AbolishFrontex) ağının AB üyesi ülkelerin hükümetlerine, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve Frontex yönetimine hitaben yazdığı mektup:
“Bu yıl şimdiye kadar en az 740 kişi, güvenli bir yer arayışıyla Akdeniz'i geçmeye çalışırken öldü. AB’nin sınır rejimi onları sıklıkla deniz şartlarına uygun olmayan araçlarla tehlikeli göç rotalarına başvurmaya itti. Komşu ülkeleri bu insanları yolda durdurmakla görevlendirdi. Şiddet ve geri itmelere maruz bıraktı ya da kurtarmayı reddederek denizde boğulmaya terk etti.”

Göç uzmanı Gerald Knaus:
“AB sınırlarında hukukun üstünlüğünün bilinçli şekilde erozyona uğradığını görüyoruz. Bu çok endişe verici bir durum çünkü kıtanın üzerinde kurulduğu geleneği, değerleri ve uluslararası sözleşmelere olan bağlılığı yıpratır.”

Brüksel’de eylem yapan aktivistler:
“Avrupa sınır rejiminin ırkçı, kapitalist ve sömürgeci şiddetine son verilmelidir. Frontex dağıtılmalıdır. Sığınmacılar sınır dışı edilmemelidir, düzenli göç sağlanmalıdır.”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
"Mesele, size verilen bütçeyi nasıl kullandığınız, kaç tane operasyon yaptığınız, ne kadar göçmenin Avrupa’ya girmesini engellediğiniz meselesi değil. Mesele usulle ilgili, bir insanlık usulüyle ilgili. Bunu nasıl yaptığınız önemli. Peki siz kaç tane göçmeni ölüme gönderdiniz, kaç tane göçmenin Yunan Sahil Güvenliği tarafından ölümle tehdit edilmesi karşısında görmezden geldiniz, sırtınızı döndünüz? Frontex ahlaken başarısız olmuştur. Sadece bütçesine onay verilmesi konusundaki ret kararı yetmez. Umarız Frontex kararının arkası gelir, göçmenlerin botlarını şişleyenler, botları geri itenler, masum insanları ölüme terk edenler, başta Yunanistan'daki sahil güvenlik yetkilileri olmak üzere ciddi bir soruşturmayla karşı karşıya kalırlar.”

Gerçek Ne?

AB Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex)
Avrupa Birliği Üye Ülkelerinin Dış Sınırlarının Yönetimi için Operasyonel İşbirliği Ajansı ya da kısaca Frontex (Fransızca “frontières extèrieures”ün kısaltması) olarak bilinen Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Birimi, AB yürütme ajansı olarak 26 Ekim 2004’te kuruldu.

Yetkileri
Kuruluş tüzüğünde yer alan yetkileri:

Dış sınırların yönetimi alanında üye devletler arasında operasyonel işbirliğini koordine etmek
Ortak eğitim standartlarının oluşturulması da dahil olmak üzere ulusal sınır muhafızlarının eğitimi konusunda üye devletlere yardımcı olmak
Risk analizleri yapmak
Dış sınırların kontrolü ve gözetimi ile ilgili araştırmaların gelişimini takip etmek
Dış sınırlarda daha fazla teknik ve operasyonel yardım gerektiren durumlarda üye devletlere yardım etmek
Üye devletlere ortak geri dönüş operasyonlarını organize etmede gerekli desteği sağlamak

Eylül 2016’da yürürlüğe giren düzenlemeyle Frontex’e tanınan görevlerin kapsamı genişletilerek yeni görevler eklendi. Bunlar;
Üye devletlerle ortak operasyonlar düzenlemek, koordine etmek ve üye devletlere yardım amacıyla acil müdahalede bulunmak
Arama kurtarma çalışmalarını desteklemek
Avrupa Sınır ve Sahil Koruma ekiplerini hazır hale getirmek
Teknik ekipman havuzu yaratmak
Araştırma, soruşturma ve parmak izi hizmetleri ile üye devletleri sıcak noktada desteklemek
Organize sınır ötesi suç ve terör faaliyetleri ile savaşmak
Avrupa Sınır Gözetim Sistemi çalışmalarına ve araştırmalarına yardımcı olmak, sınır denetim ve kontrollerinde inovasyon ve araştırmalara katılmak

Temmuz 2019’da Frontex’e takviye için Avrupa Parlamentosu’ndan onay çıktı. AP’de 181 ret ve 48 çekimser oya karşı 483 oyla kabul edildi. Düzenlemeye göre, AB'ye üye ülkeler kendi sınırlarını kendi korumaya devam edecek, ancak acil durumlarda yaklaşık bin 500 sınır muhafızından oluşacak yeni sınır koruma gücünden yardım alabilecek. Frontex'e takviye olarak oluşturulacak güç, acil durumlarda içinde görev yapacağı ülkenin onayı olmadan da harekete geçebilecek.

Bütçesi
2006 yılında yaklaşık 19 milyon Euro
2010 yılında yaklaşık 93 milyon Euro
2014 yılında yaklaşık 100 milyon Euro
2016 yılında yaklaşık 100 milyon Euro
2020 yılında yaklaşık 255 milyon Euro

Frontex, AB'nin 2022-2029 bütçesinden yaklaşık 5,6 milyar Euro’luk bir pay aldı.

AP Bütçe Kontrol Komitesi milletvekilleri, Frontex'in geri itmelerdeki rolü ve kayıtsız lobicilerle görüşmeler yapması gibi nedenlerle geçmişteki bütçe harcamalarına onay vermedi.

Askerî gücü
Frontex, Mayıs 2007’de Avrupa Karakol Ağı programını işletmeye başlattı. Avrupa Karakol Ağı; askerî olarak kara, deniz veya hava sahasında, sahip olduğu çeşitli sabit nitelikteki sahil gözetleme radarı, mayın gözetleme postaları, gözetleme karakolları vb. unsurlar ve mobil nitelikteki uçak, helikopter, insansız hava aracı, gemi, denizaltı gibi araçlar yardımıyla, üçüncü tarafları tespit ve teşhis etmek için, karadan, denizden veya havadan planlı keşif, gözetleme ve karakol faaliyetlerini yürütebiliyor.

Frontex, Temmuz 2007’de Hızlı Sınır Müdahale Timleri (RABIT)’i kurdu. Hızlı bir şekilde konuşlandırılabilir sınır muhafızlarından oluşan, silahlı ve ülkeler arası sınırlarda devriye gezen tim, kitlesel yasadışı göçmen akınından kaynaklanan acil ve istisnai durumlarla karşı karşıya kalan üye devletin talebi üzerine müdahale için oluşturuldu.

Frontex’in 29 ülkeden 1200'den fazla çalışanı bulunuyor. Aralık 2019’da yürürlüğe giren yeni Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik yönetmeliği, Avrupa'nın ilk üniformalı hizmetinin oluşturulmasının önünü açtı. Buna göre, sınır kontrolü ve göç yönetimi konusunda ulusal makamlara yardımcı olmak için 10.000 sınır ve sahil güvenlik görevlisi oluşturulacak.

Frontex 2021 Risk Analizi Raporu’na göre 2020 yılında Avrupa’da kaçak kalış ve geri dönüş sayıları:
Yasa dışı olarak kalan kişiler: 403.078
Yasa dışı sınır geçişleri: 125.226
Verilen geri dönüş kararları: 302.023
Etkili geri dönüşler: 139.377

Frontex karşıtlığı
Uluslararası medyada Yunanistan'ın kendi kara sularında bulunan sığınmacıları Türkiye'ye geri ittiği yönünde haberler çıktı. Yunanistan'ın mültecileri denize geri itmesiyle ilgili görüntüler paylaşıldı.
AB Ombudsman Kurumu, Frontex hakkında soruşturma başlattı. (Kasım 2020)
AB Yolsuzlukla Mücadele Ofisi Frontex hakkında soruşturma başlattı. (Ocak 2021)
AB içinde hukuki konularda çalışmalarda bulunan üç sivil toplum kuruluşunun girişimiyle Frontex aleyhine “baskı ve şiddete maruz kaldıkları” gerekçesiyle iki sığınmacı tarafından Avrupa Adalet Divanı’nda dava açıldı. (Mayıs 2021)
Aktivistler, merkezi Polonya’nın başkenti Varşova’da bulunan Frontex’in Brüksel’deki ek binasının önünde basına duyurmadan düzenledikleri eylemle ilgili görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Gizli tutulduğunu belirttikleri Frontex binasının duvarlarına kanı simgelemek amacıyla kırmızı boya döktü.
Akdeniz'de göçmenleri kurtarmak için çalışan sivil toplum kuruluşları ve yardım derneklerinin de aralarında yer aldığı bir grup, Frontex'in feshedilmesi talebiyle kampanya başlattı.

Frontex soruşturması
AB’nin düzenlediği iç soruşturmada, Frontex'in Ege'de göçmenlerin Yunanistan tarafından Türkiye'ye geri itilmesinde temel hakları ihlal ettiğine dair “kanıt bulunmadığı” kaydedildi. Kurum içi yapılan soruşturmada, suçlamalara konu olan 8 vakada Frontex'in “kusuru” bulunmadı. Ancak diğer 5 şikayetle ilgili “makul şüphenin ötesinde olayların tamamen çözülmesinin mümkün olmadığı” sonucuna varıldı.

AB Sayıştayı, Frontex'in faaliyetlerine dair hazırladığı raporun sonuçlarını açıkladı.

Frontex ile ilgili rapor hazırladı. Rapora göre;
Ajans, dış sınırların korunmasında yeterince etkili değil
Yasa dışı göçle ve sınır ötesi suçlarla mücadeledeki desteği yetersiz kaldı
Sınır korumayla ilgili 2016’da verilen yetkiyi tam olarak uygulamadı

Dünya mülteci sayıları
BM Küresel Eğilimler Raporu’na göre 2020 yılında dünya genelinde 82,4 milyon insan zorla yerinden edildi. 2011 yılında bu sayı 40 milyonun biraz altındaydı. 26,4 milyonunu mültecilerin oluşturduğu sayı içerisinde; kendi ülkeleri içinde yerinden edilmiş kişiler, sığınmacılar ve ülkeleri dışında yerinden edilmiş Venezuelalılar yer alıyor.

Dünya genelinde zorla yerinden edilen 82,4 milyon insanın %68’inin 5 ülkeden geliyor.
Suriye: 6,7 milyon
Venezuela: 4 milyon
Afganistan: 2,6 milyon
Güney Sudan: 2,2 milyon
Myanmar: 1,1 milyon

Mültecilerin %86’sına kriz bölgelerine komşu olan ülkeler ile düşük ve orta gelirli ülkeler ev sahipliği yapıyor.
Türkiye: 3,7 milyon (Son yedi yıldır dünya çapında en büyük mülteci nüfusuna sahip)
Kolombiya:  1,7 milyon (Ülkeleri dışında yerinden edilmiş Venezuelalı dahil)
Pakistan: 1,4 milyon
Uganda: 1,4 milyon
Almanya: 1,2 milyon

Akdeniz’de göçmen ölümleri
Uluslararası Göç Örgütü’nün Akdeniz’de kaydettiği göçmen ölüm sayıları; İspanya, İtalya, Kıbrıs ve Yunanistan'a denizden gelenler ile İspanya'ya karadan gelenler ve Tunus, Türk ve Libya Sahil Güvenliklerinin müdahaleleri doğrultusundaki içeriyor.
2021: 898 (Ocak-Haziran dönemi)
2020: 1.417
2019: 1.885
2018: 2.299
2017: 3.139
2016: 5.143
2015: 4.054
2014: 3.320

Paylaş:
yorum kuralları

Önemli gelişmeleri yakından takip et