Drawing Layer 1

Gri TV Nedir?

İBB zorunlu LGBT eğitimi mi veriyor?

+A -A
17:54 29-03-2021
Aklayanlar

İBB Yerel Eşitlik Eylem Planlarını, “Eşit haklardan yararlanamayan tüm toplumsal gruplar için yaşanabilir bir kent inşa etmenin yol haritaları” olarak tanımlıyor.

Başkanlık tarafından “İBB zorunlu LGBT eğitimi veriyor” iddialarına yönelik henüz bir açıklama yapılmış değil, diğer taraftan eğitimlerle ilgili daha önce yapılan duyuru ve Başkan’ın konuşması mevcut.

İBB’nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı kapsamında yapılacak eğitimler hakkındaki basın açıklaması
İBB, cinsiyet eşitliği kavramının kurum içerisinde yaygınlaşması ve toplumsallaşması için çalışanlarına Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi veriyor. Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nden bu alanda kurs alan İBB personelinin verdiği eğitimler; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı hakkında farkındalık oluşturmak için gerçekleştiriliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’da toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlaşması, sürdürülebilir ve izlenebilir olması için hizmet ve politikalar üretiyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının kurum içerisinde geliştirilmesi için çalışanlarına eğitimler veriyor. Bu eğitimler ve içerikler; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı’na farkındalık oluşturmak için gerçekleştiriliyor.

İBB’nin eğitimleri, Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından 72 saatlik kurs alarak İç Eğitmen olarak yetiştirilen Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün psikolog ve sosyal çalışmacıları tarafından veriliyor. Uzaktan online olarak gerçekleştirilen dersler, hizmet içi eğitim kapsamında olması nedeniyle katılım zorunluluğu gerektiriyor.  Kaynak↗

İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu:
“Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın, İstanbul’un geleceğine çağdaşlık katacak ve insanların mutlu olmasını sağlayacak. Planın hayata geç geçirilmiş olmasından dolayı duyduğu üzüntü duyuyorum. Bu şehrin artık bu konuda da kaybedecek tek bir anı yok. Ortak mücadele ile bunu başarabiliriz.

Bu tam da eşit, adil, yaratıcı diye tanımladığımız o felsefenin, sürecin önemli bir parçası. Zaten kadınlara bu eşit fırsat alanını sağlamadığımız takdirde, onlara bu alanı sunmazsak, seslerini duymazsak bu kente ne eşit ne adil ne de yaratıcı deme şansımızın olması mümkün değil.” Kaynak↗

Basından örnek:
“İstanbul’da eşitlik için eylem planı”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ‘Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı açıkladı. Planın ve hazırlanan ‘Osmanlı İstanbul’unda Kadın’ ve ‘Cumhuriyet İstanbul’unda Kadın’ isimli iki kitabın lansmanı Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. İmamoğlu törende yaptığı konuşmada “Bu şehirde kadınların eşit haklara kavuşmasına yönelik her adımın, Türkiye’nin dört köşesindeki kadınlar için de atılmış olacağını biliyoruz” dedi.

Yerel Eşitlik Eylem Planı’nda kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıktan sağlığa, kadının barınma ve konut ihtiyacından, istihdamına farklı alanda bugüne dek atılan adımlar yanında bunun devamına yönelik başlıklar yer aldı. Kaynak↗

Karalayanlar

İBB’nin yayımladığı Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında başlattığı eğitimler çeşitli tartışmalara konu oldu. Cinsiyet eşitliği kavramının istismar edildiği ve eğitimlerin cuma namazı vakti olmasının kasıtlı olduğu iddialar arasında.

İBB Meclisi Hukuk Komisyonu Başkanvekili, AK Parti İBB Meclis Üyesi Ömer Faruk Akbulut:
“Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı istismar edilerek, LGBT sapkınlığına meşruiyet kazandırmaya çalışılıyor. Bu eğitimlerin içeriği nedir, kimler tarafından verilmektedir ve ne kadar bütçe ayrılmıştır?” Kaynak↗

Basından örnek:
İBB'den cuma namazı saatinde zorunlu LGBT eğitimi”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi personeli, zorunlu LGBT konulu “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” eğitimleri için cuma namazı saatinde SMS almaya başladı. İBB çalışanlarına LGBT dersine katılın SMS'leri geldi. LGBT propagandası taşıyan eğitim programına tüm personellerin katılımı ise zorunlu kılındı. İnternet üzerinden verilecek eğitim programına her personelin TC kimlik numarasıyla giriş yapması zorunlu tutuldu. Böylece programa katılan personeller tespit edilecek, katılmayanlar hakkında idari yaptırım uygulanabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önderliğinde belediyede personele yeni bir eğitim hizmeti devreye alındı. İBB İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından, LGBT konulu "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" eğitimi verilmeye başlanmıştı. Söz konusu eğitim ise zorunlu kılındı. Bu kapsamda İBB personeline SMS yoluyla eğitime katılımı teşvik için iletiler gönderiliyor. Personele verilecek uzaktan eğitim için, SMS'lerle 'sanal sınıf' linkleri paylaşılıyor. Gönderilen SMS'lerde ise "Eğitime katılım zorunludur" ibaresi yer alıyor. Eğitim programına her personelin TC kimlik numarasıyla giriş yapması zorunlu olacak. Böylece programa katılan personeller tespit edilecek, katılmayanlar hakkında idari yaptırım uygulanabilecek. Kaynak↗

Gerçek Ne?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 8 Mart 2021 Dünya Kadınlar Günü nedeniyle “Yerel Eşitlik Eylem Planı”nı açıkladı.

Başkanlık tarafından, toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının kurum içerisinde yaygınlaşması için çalışanlara hizmet içi eğitimler verileceği 14 Mart 2021’de duyuruldu.

Eğitimlerin günü ve saati tartışmalara sebep olurken konuyla ilgili basında “İBB çalışanlarına zorunlu LGBT eğitim veriyor” haberleri yer aldı. Peki, İBB’nin verdiği eğitim neleri kapsıyor, Yerel Eşitlik Eylem Planı nedir? Gri gerçek ne?

İBB Yerel Eşitlik Eylem Planı 2021-2024
“Yerel Eşitlik Eylem Planı, kadınlar başta olmak üzere, eşit haklardan yararlanamayan tüm toplumsal gruplar için yaşanabilir bir kent inşa etmenin yol haritalarıdır. Yapılan görüşmeler sonucunda toplumsal cinsiyete dayalı/kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık konusunda öne çıkan önerileri özetlemek gerekirse; hizmet sunanların ve politika geliştirenlerin farkındalığının arttırılması, toplumsal cinsiyet eşitliğine dair kurumsal tutum geliştirilmesi, bu tutumun duyurulması, savunulması ve iş süreçleri dâhil olmak üzere belediye içindeki her birimde uygulanması, tüm hizmetlerin toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle yeniden düzenlenmesi, toplumsal cinsiyete duyarlı veri ve mahalle temelli ihtiyaç haritaları ile hangi hizmetlerin nereye ve nasıl yönlendirilmesi gerektiğinin kadın ve çocukların lehine yönetilmesi, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve ana yasanın eşitlik ilkesi de dayanak gösterilerek, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimin gözetilmesi, görüşmelerde ortaya konan diğer öneriler olarak sayılabilir.

Dolayısıyla; personelin güçlendirilmesi, hizmetlerin yeniden düzenlenmesi ve kamuoyuna yönelik yapılacak savunuculuğun kurumsal kararlılıkla sürdürülmesi gibi üç temel talepten bahsedilebilir. Öncelikle; yapılan görüşmelerde toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili ulusal mevzuat ve Türkiye’nin de tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler konusunda tüm personel ve yöneticilerin bilgilendirilmesi ve İBB iş süreçlerinin bu metinler uyarınca düzenlenmesi (çalışma yaşamında engellilik, inanç, yaş, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim temelli ayrımcılık yapılmaması vb.) talebi iletilmiştir.

Ayrıca; İBB meclis üyelerinin, personel ve yöneticilerinin tümünün ve evlendirme memurları başta olmak üzere işbirliği kurulabilen ilçe belediyeleri personelinin tümünün periyodik olarak toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi alması; sağlık personellerinin, saha çalışanlarının, şiddet alanında çalışanların ve mahalle merkezlerinde çocuklarla çalışanların söz konusu eğitimleri öncelikli olarak alması getirilen diğer öneriler arasındadır. ” Kaynak↗

Eğitim kapsamında yer alan derslerin içeriği
Tarihte Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Temel Kavramlar
Demokrasi, İnsan Hakları, Temel ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında ve Anayasada Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Medeni Hukuk ve Toplumsal Cinsiyet İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
İş, Aile Dengesi ve Toplumsal Cinsiyet Aile Modelleri ve Geleneksel Roller Ekonomik Kalkınma ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Toplumsal Cinsiyet ve Kadına Yönelik Şiddet
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Dijital Şiddet
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Mobbing
Toplumsal Cinsiyet ve Spor Sağlık Hizmetlerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Medya ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Sanat ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kaynak↗

Derslere katılım duyuru mesajları (19 Mart 2021 Cuma, 26 Mart 2021 Cuma)

 

 

Paylaş:
yorum kuralları

Önemli gelişmeleri yakından takip et