Drawing Layer 1

Gri TV Nedir?

 • Cumhuriyeti, kamu düzenini, genel asayişi, kamu yararını olumsuz etkileyecek içeriklerden kaçınmak.
   
 • Hiçbir ideolojinin propagandasını yapmamak. 
 • Evrensel ahlak ilkelerini ve toplumun manevi değerlerini gözetmek, ahlaki suiistimale izin vermemek.
 • Doğru, kolay anlaşılabilir, temiz Türkçe ile haberleri yazmak.
 • Toplumun beden ve ruh sağlığını zedeleyebilecek içeriklerden kaçınmak ve sağduyulu olmak.
 • Kişilerin özel hayatlarına, mahremiyetlerine, şeref ve haysiyetlerine saygılı olmak.
 • Dürüst ve şeffaf habercilik anlayışını benimseyerek kaynak gösterme temelli özgün içerik üretmek.
 • Haberlerin seçiminden yazımına kadar tarafsızlık, doğruluk, güncellik kriterlerini gözetmek ve çağdaş habercilik teknikleriyle çalışmak. 
 • “Aklayanlar” ve “Karalayanlar” bölümleri yapısı gereği tarafların yorumlarını da içerebilmektedir. Bu açıklamalara hiçbir şekilde dahil ve müdahil olmadan, olduğu gibi kaynak göstererek aktarmak. Habere dair gerçek, somut, belgelere, araştırmalara, yayınlanmış yansız haber kaynaklarına dayalı “gri gerçekler”i tarafsız bir şekilde derleyip aktarmak.

Önemli gelişmeleri yakından takip et