Drawing Layer 1

Gri TV Nedir?

Uzaktan çalışmaya düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlandı

Uzaktan çalışma ile ilgili beklenen düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik; uzaktan çalışma kurallarını, hangi işleri kapsayacağını, çalışanın haklarını, işverenle iletişim şartlarını, çalışanın masrafları gibi konuları kapsıyor.

+A -A
10:57 10-03-2021

Uzaktan çalışma ile ilgili beklenen düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik; uzaktan çalışma kurallarını, hangi işleri kapsayacağını, çalışanın haklarını, işverenle iletişim şartlarını, çalışanın masrafları gibi konuları kapsıyor.

Yapılan düzenleme ile birlikte, uzaktan çalışmaya ilişkin iş sözleşmeleri yazılı olarak yapılacak. Bu sözleşmede de yapılacak işin kapsamı, tanımı, süresi, yeri, ücreti, ücretin ödenme şekli, işverenin sunduğu iş ekipmanları ve bunların korunmasına ilişkin hükümler yer alacak. Ayrıca işverenin işçiyle iletişim kurma şartlarına dair de özel ve genel hususlarla ilgili hükümler sözleşme içinde yer alacak.
 

Masraflar işverenden

İşyerine ya da ofise gitmeden evden çalışma ya da farklı bir mekandan çalışma kurallarının düzenlendiği yönetmeliğe göre uzaktan çalışmak için ihtiyaç duyulan gerekli düzenlemelerin maliyetlerinin karşılanması konusu, uzaktan çalışan ve işveren tarafından belirlenecek. Bu tip düzenlemeler, iş yapılmaya başlamadan önce tamamlanacak ve iş sözleşmesinde aksi kararlaştırılmamışsa masraflar işveren tarafından karşılanacak. Diğer taraftan iş akanını düzenleme kapsamında uzaktan çalışan kişiye işveren tarafından verilecek olan malzemelerin ve iş araçlarının kullanım kuralları, bakım ve onarım koşullarının da açık bir şekilde çalışan kişiye bildirilmesi gerekiyor.
 

Uzaktan çalışma, “bütün gün çalışma” olmayacak

Yürürlük uyarınca; işveren ve uzaktan çalışacak kişi arasında düzenlenecek sözleşmede çalışmanın yapılacağı zaman aralığının da belirtilmesi gerekiyor. Mevzuatta öngörülen sınırlamalara bağlı kalmak koşuluyla taraflarca çalışma saatlerinde değişiklik yapılabilecek. Fazla çalışma işverenin yazılı talebi üzerine, işçinin kabulü ile mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacak. Uzaktan çalışmada iletişimin yöntemi ve zaman aralığı uzaktan çalışan ile işveren tarafından belirlenecek.
 

Verilerin korunması

İşveren; uzaktan çalışanı, işyerine ve yaptığı işe dair verilerin korunması ve paylaşımına ilişkin işletme kuralları ve ilgili mevzuat hakkında bilgilendirecek ve bu verilerin korunmasına yönelik gerekli tedbirleri alacak. İşveren, korunması gereken verinin tanım ve kapsamını yine sözleşmede belirtmek durumunda. Verilerin korunması amacıyla işveren tarafından belirlenen işletme kurallarına uzaktan çalışanın uyması ise zorunlu.
 

Tehlikeli işler uzaktan çalışma kapsamı dışında

Tehlikeli kimyasal madde ve radyoaktif maddelerle çalışma, bu maddelerin işlenmesi ya da söz konusu maddelerin atıkları ile çalışma, biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan çalışma işlemlerini içeren işlerde uzaktan çalışma mümkün olmayacak.
 

Normal çalışma, uzaktan çalışmaya dönüşebilir

İşin kapsamı ve iş ilişkisi doğrultusunda işyerinde çalışan biri, sözleşme değişikliğiyle uzaktan çalışan kapsamına girebilecek.

 

Kaynak: Fortune

 

 

 

Paylaş:
Yorum Yap:
yorum kuralları

Önemli gelişmeleri yakından takip et